Profesjonalizm

Prowadzimy doradztwo biznesowe dla firm, którego celem jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz skuteczne wprowadzenie na nowe rynki zbytu.

Naszą działalność cechuje wysoka jakość świadczonych usług. Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Zlecenia konsultujemy na wcześniej uzgodnionych etapach i warunkach realizacji.

Wyróżniają nas wysokie standardy pracy, wysoka jakość oferowanych usług, doskonała znajomość, poparta wieloletnim doświadczeniem, rynków afrykańskich, azjatyckich oraz Dalekiego i Bliskiego Wschodu w tym Zatoki Perskiej.

 

Profesjonalizm

Prowadzimy doradztwo biznesowe dla firm, którego celem jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz skuteczne wprowadzenie na nowe rynki zbytu.

Więcej

Doświadczenie

Koncepcja powstania firmy International Business Company Sp. z o.o. jest związana
z potrzebą ekspansji eksportu rodzimych produktów, myśli technicznej i usług...

Więcej

Perspektywy

Rozwój naszej firmy jest ściśle związany z aktywnością działań na wybranych rynkach światowych oraz produktach, z których najważniejsze to: przemysł...

Więcej
Copyright © 2024 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55