Consulting

- pomoc w wyborze produktu oraz kraju ewentualnego eksportu, wybór oraz nawiązanie kontaktu z odpowiednim agentem na wybranym rynku,

- szczegółowa informacja o procesie wprowadzania firmy na dany rynek,

- pomoc w sporządzaniu dokumentów rejestracyjnych, prekwalifikacyjnych i przetargowych,

- udział w rozmowach handlowych (na życzenie klienta).

 
Copyright © 2023 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55