Doświadczenie

Koncepcja powstania firmy International Business Company Sp. z o.o. jest związana z potrzeba ekspansji eksportu rodzimych produktów, myśli technicznej i usług na rynki Bliskiego Wschodu w tym Zatoki Perskiej oraz krajów Północnej Afryki.

Partnerzy spółki wywodzą się z powszechnie znanej w tych obszarach jak również w Polsce firmy Polservice. Działalność Polservice w takich krajach jak Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Libia, Egipt rozpoczęła się w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku.

Aktywność działań w takich segmentach jak: usługi specjalistyczne w energetyce, na polach naftowych, służbie zdrowia, poszukiwaniu wody jak również w charakterze firmy doradczej, konsultingowej oraz inspekcyjnej pozwoliła na poznanie tych krajów, nawiązanie kontaktów jak i pozyskanie do współpracy wysoko kwalifikowanych miejscowych partnerów i agentów.

Wieloletni udział w rejestracji firm, prekwalifikowanie do przetargów i udział w przetargach w różnych sektorach działalności wykorzystywane jest obecnie do wprowadzania na rynki wymienionych krajów polskich firm poszukujących możliwości ekspansji eksportowych.

 

Profesjonalizm

Prowadzimy doradztwo biznesowe dla firm, którego celem jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz skuteczne wprowadzenie na nowe rynki zbytu.

Więcej

Doświadczenie

Koncepcja powstania firmy International Business Company Sp. z o.o. jest związana
z potrzebą ekspansji eksportu rodzimych produktów, myśli technicznej i usług...

Więcej

Perspektywy

Rozwój naszej firmy jest ściśle związany z aktywnością działań na wybranych rynkach światowych oraz produktach, z których najważniejsze to: przemysł...

Więcej
Copyright © 2023 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55