Perspektywy

Rozwój naszej firmy jest ściśle związany z aktywnością działań na wybranych rynkach światowych oraz produktach, z których najważniejsze to: przemysł naftowy, energetyczny i budowlany.

Prowadzimy zakrojoną na szeroką skalę ekspansję do krajów, które w obecnym układzie politycznym są mało dostępne ze względu na sytuację wewnętrzną bądź bardzo ograniczone poprzez nałożone embarga. Do takich krajów można zaliczyć m.in: Afganistan, Irak i Syrię.

W obecnej chwili duży nacisk kładziemy na wprowadzanie europejskich firm na rynki afrykańskie, azjatyckie oraz do krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

 

Profesjonalizm

Prowadzimy doradztwo biznesowe dla firm, którego celem jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz skuteczne wprowadzenie na nowe rynki zbytu.

Więcej

Doświadczenie

Koncepcja powstania firmy International Business Company Sp. z o.o. jest związana
z potrzebą ekspansji eksportu rodzimych produktów, myśli technicznej i usług...

Więcej

Perspektywy

Rozwój naszej firmy jest ściśle związany z aktywnością działań na wybranych rynkach światowych oraz produktach, z których najważniejsze to: przemysł...

Więcej
Copyright © 2023 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55