Partnerzy

Alchemia S.A.
Grupa firm z branży hutniczej. Celem przyświecającym działaniom władz firmy jest rozwijanie koncernu stalowego przyjaznego środowisku. Koncentruje się ona przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych wyrobów stalowych. Wyroby grupy są wykorzystywane w przemyśle naftowym, wydobywczym i gazownictwie, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do wytrzymałości i jakości wyrobów. www.alchemiasa.pl

Alternative-Solution for Materials and Equipment of Gas & Oil Ltd.
Firma Libijska, która pracuje w sektorze olejowym i energetycznym. Zajmuje się sprzedażą m.in. rur przesyłowych i okładzinowych oraz kabli dla przemysłu energetycznego.

BC-LDS
Firma LDS istnieje od listopada 2000 roku i produkuje cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - najpierw jako wydzielony Zakład Produkcji Cystern w LDS S. A. a od stycznia 2004 roku w związku z dynamicznym rozwojem i ugruntowaniem pozycji rynkowej firma rozpoczęła funkcjonowanie jako samodzielne przedsiębiorstwo Zakład Produkcji Cystern LDS Sp. z o.o. Od listopada 2011 roku w wyniku przejęcia przez firmę BC Hutnik Sp.J. firma zmieniła nazwę na BC-LDS. Przez ten czas staliśmy się znaną w Polsce i na rynkach zagranicznych, marką gwarantującą najwyższą jakość w zakresie projektowania, produkcji i modernizacji cystern drogowych. www.bclds.pl

Boryszew S.A. - oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina.
Jest to jedyny w Polsce producent walcówki z aluminium i stopów aluminium z przeznaczeniem do produkcji elektro-energetycznych przewodów i kabli oraz tzw. walcówki nieprzewodowej, stosowanej w hutnictwie stali jako tzw. odtleniacz. Spółka produkuje również drut i elektroenergetyczne żyły aluminiowe gołe. Walcówka jest wytwarzana metodą ciągłego odlewania i walcowania w urządzeniach firmy Continuus-Properzi na dwóch liniach produkcyjnych. www.boryszew.com.pl

DKG East
Producent pomp, urządzeń przesyłowych, posiadający 70 letnie doświadczenie. Maszyny mają zastosowanie w przemyśle naftowym, wydobywczym oraz energetycznym. www.dkgeast.hu

El-Dawlia for Trading and Mining Co.
Firma z główną siedzibą w Egipcie, wchodząca w skład państwowego koncernu AL-NASR. Przedsiębiorstwo posiada dwie kopalnie fosfatów na terytorium środkowego Egiptu.  Dodatkowymi produkty to tlenek żelaza i talk. Kierunki exportu to: Polska, Bałkany, Indonezja. www.eldawlia-mining.com

Elektrobudowa S.A.
Lider wśród polskich firm elektroenergetycznych. Producent urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic, aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, stacji, oraz systemów elektroenergetycznych. Firma świadczy również usługi budowlano – montażowe, a także prowadzi projekty w branży energetycznej i petrochemicznej. www.elbudowa.com.pl

Elgo Lighting Industries S.A.
Fabryka sprzętu oświetleniowego. W ostatnich latach ELGO postawiło szczególnie na rozwój nowatorskich produktów oświetleniowych opartych na wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii diod świecących LED, uruchamiając produkcję wielu innowacyjnych źródeł światła LED oraz opraw oświetleniowych LED przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych. www.elgo.pl

Eltel - Polska Grupa Eltel Networks
Międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych, koncentrujący się głównie na sieciach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. www.eltelnetworks.com

Europejski Holding Energetyczny
Spółka powstała z zadaniem realizacji inwestycji w sektorze energetycznym na terenie Polski i Unii Europejskiej. Spółka oraz jej partnerzy posiadają wymagane środki finansowe, wiedzę techniczną, fachową kadrę inżynieryjno-techniczną, a także niezbędne doświadczenie pozwalające na realizację trudnych i skomplikowanych inwestycji. Misją EHE jest aktywne uczestnictwo w budowaniu nowoczesnych źródeł energii. www.ehenergy.eu

International Engineering Company Kuwait
Kuwejcka firma zajmująca się produktami dla przemysłu naftowego takimi jak rury przesyłowe i okładzinowe oraz przemysłu energetycznego w tym kable dla energetyki.

KVV Pipeline Construction Co. Ltd
Węgierski producent artykułów petrochemicznych. Firma jest obecna na rynku od prawie sześćdziesięciu lat  i posiada ścisłe powiązania z koncernem Mol. Jest również notowana na węgierskiej giełdzie papierów wartościowych. www.kvv.hu

Mennica-Metale Szlachetne S.A.
Zajmuje się przetwarzaniem metali szlachetnych i produkcją różnego rodzaju wyrobów zawierających metale szlachetne, w tym siatki katalityczne stosowane w zakładach azotowych. www.mennica-metale.com.pl

Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (Firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Boryszew).
Jedyny w Polsce producent walcówki z aluminium i stopów aluminium z przeznaczeniem do produkcji elektro-energetycznych przewodów i kabli oraz tzw. walcówki nie przewodowej, stosowanej w hutnictwie stali jako tzw. odtleniacz. Spółka produkuje drut i elektroenergetyczne żyły aluminiowe. Należy podkreślić, iż walcówka jest wytwarzana metodą ciągłego odlewania i walcowania w urządzeniach firmy Continuus-Properzi na dwóch liniach produkcyjnych.

P.H.U.P. Nowex
Producent zamknięć dla przemysłu spożywczego. Współpracuje z wiodącymi producentami artykułów mleczarskich, wód mineralnych i napojów chłodzących, a także z zakładami produkcji i rozlewania oleju. Produkcję zamknięć dla przemysłu spożywczego opiera wyłącznie na tworzywach i barwnikach oryginalnych i bezpiecznych w kontakcie z żywnością. www.nowex-tworzywa.pl

Nylonbor
Produkuje flary używane w lotnictwie wojskowym jako środek przeciwdziałania pociskom naprowadzanym na podczerwień (termicznie), ręczne granaty dymne w kolorach białym i czarnym, wyroby sygnalizacyjne z dymem w kolorze pomarańczowym i DM-11 - produkt dymny przeznaczony do pracy w powietrzu. www.nylonbor.pl

Olajterv Group
Firma węgierska wchodząca w skład koncernu Mol. Jedna z największych firm na terenie Europy Środkowej zajmująca się kompleksowymi rozwiązaniami technicznymi w sektorze energetyczno - paliwowym. Swoją działalność prowadzą na obszarze całej Europy, a także na Bliskim Wschodzie. www.olajterv.hu

PBG sp. z o.o.
Najstarsza firma geofizyczna w Polsce. Oferuje kompleksowe badania geofizyczne dla poszukiwania surowców mineralnych oraz dla prac z zakresu geologii inżynierskiej i ochrony środowiska. W pracach terenowych stosuje nowoczesne, nieinwazyjne metody geofizyczne, gwarantujące szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne. Posiada nowoczesny sprzęt badawczy oraz profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych. www.pbg.com.pl

Polservice Geo Sp. z o.o.
Jest specjalistyczną firmą prowadzącą działalność obejmującą pełen zakres geodezji i geologii inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych w tym zakresie. Zajmuje się geodezyjną i geotechniczną obsługą zarówno inwestycji infrastrukturalnych jak i kubaturowych. www.geo.polservice.com.pl

Sarad Sp. z o.o.
Firma agencyjna pracująca w sektorze półproduktów do produktów nawozowych. Firma działa na rynkach krajów bałkańskich.

Spazzio design
Biuro architekta z 20-letnim doświadczeniem. Spazzio skupia się głównie na obsłudze dużych inwestycji, deweloperów i inwestorów prywatnych. Portfolio: w Polsce: Qubus (Katowice), Alfa Centrum (Gdańsk), Kinoplex (Opole), Galeria Wrocławska, siedziba Plus GSM (Warszawa), Galeria Mokotów (Warszawa), Eolian Park (Warszawa), wnętrza wieży Warta (Warszawa), Euro RSCG (Warszawa); na Ukrainie: Galeria Słoneczna (Krzywy Róg), centrum handlowe w Symferopolu, centrum handlowe w Zaporożu, Radisson Resort (Bukowel). www.spazzio.pl

Tele-Fonika Kable
Największy producent kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej. Są uznanym i sprawdzonym dostawcą kabli i  przewodów miedzianych, aluminiowych, światłowodów, stosowanych przez wiodące światowe firmy sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, elektronicznego, stoczniowego, wydobywczego. www.tfkable.com

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q Spółka z o.o.
Firma istnieje od roku 1976. Doświadczenie w produkcji urządzeń rozdzielczych średnich napięć, zwłaszcza stacji transformatorowych SN/nn, zdobywane przez lata działalności w strukturze energetyki zawodowej pozwoliły wypracować koncepcję, a następnie wyprodukować  i wprowadzić na rynek kontenerową stację transformatorową. Są prekursorem rozwiązań technicznych nie tylko w dziedzinie stacji, ale także wielu innych urządzeń rozdzielczych.www.el-q.com.pl

Horus Energia
Firma istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomo­wanych firm działających na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Oferują wszystko co jest związane z zespołami prądotwórczymi, zaczynając od fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami, dostawę, kompleksowy specjalistyczny montaż i uruchomienie, na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc. Urządzenia mogą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, stanowiąc zarówno awaryjne, jak i podstawowe i jedyne źródło zasilania. www.horus-energia.pl

Hermes Energy Group S.A.
Spółka powołana została przy udziale polskiego kapitału private equity jako nowy podmiot funkcjonujący na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego w Polsce jak również na płynnych rynkach energii w Europie. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu działalności na rynku gazu ziemnego i skierowaniu oferty Spółki zarówno do partnerów handlowych aktywnych na tworzącym się hurtowym rynku gazu ziemnego w Polsce jak również do odbiorców końcowych zainteresowanych zmianą dotychczasowego sprzedawcy gazu ziemnego i optymalizacją kosztów pozyskania błękitnego paliwa. www.hermesenergygroup.com

Sintis Technology Ltd
Firma została założona w 2013 roku, zastępując Sintis Ltd założoną w 1993 roku. Głównym celem działalności Sintis jest przeciwdziałanie przed zdalnie sterowanymi, improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Produkują urządzenia do ochrony informacji i urządzenia do walki radioelektronicznej. www.sintistechnology.com

 
Copyright © 2023 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55