Pozyskiwanie partnerów handlowych

- pozyskiwanie dla polskich przedsiębiorstw Partnerów handlowych za granicą. Nasze kierunki działania to: kraje Bliskiego Wschodu (m.in. Kuwejt, Arabia Saudyjska, Katar, Irak, Emiraty Arabskie, Syria), kraje azjatyckie (m.in. Afganistan, Kazachstan), kraje afrykańskie (m.in. Algieria, Maroko, Libia, Egipt),  

- nawiązywanie kontaktów handlowych firm zagranicznych z potencjalnymi partnerami na rynku Polskim.

Na rynkach zagranicznych współpracujemy z agentami handlowymi, którzy doskonale znają lokalną specyfikę, kulturę i miejscowy rynek.

 
Copyright © 2023 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55